Quantcast

Условия за ползване

1. Условия

Чрез достъпа до този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за ползване на уебсайта, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласявате, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да посещавате този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото право за авторско право и търговска марка.
2. Използвайте лиценза

Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Re-TV Networks само за лично, некомерсиално преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на собственост, и съгласно този лиценз не можете:
да променяте или копирате материалите;
да използват материалите за каквито и да било търговски цели или за всякакви публични изложения (търговски или некомерсиални);
опит да се декомпилира или да се реконструира всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на Re-TV Networks;
да премахнете всякакви обозначения за авторско право или други права на собственост от материалите; или
прехвърляте материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
Този лиценз автоматично се прекратява, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Re-TV Networks по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

Материалите на сайта на Re-TV Networks са предоставени „както е“. Re-TV Networks не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушаване на интелектуална собственост или други нарушения на права , Освен това, Re-TV Networks не гарантира или прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт в интернет или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Re-TV Networks или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на Re – интернет сайт на TV Networks, дори ако Re-TV Networks или упълномощен представител на Re-TV Networks са уведомени устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.
5. Ревизии и грешки

Материалите, публикувани на уебсайта на Re-TV Networks, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. Re-TV Networks не гарантира, че всички материали на неговия уебсайт са точни, пълни или актуални. Re-TV Networks могат да правят промени в материалите, съдържащи се в неговия уебсайт по всяко време без предупреждение. Re-TV Networks обаче не поема никакъв ангажимент за актуализиране на материалите.
6. Връзки

Re-TV Networks не е прегледал всички сайтове, свързани с интернет сайта си, и не носи отговорност за съдържанието на този свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не предполага одобрение от страна на Re-TV Networks на сайта. Използването на такива свързани уебсайтове е на собствен риск.
7. Условия за ползване на сайта Изменения

Re-TV Networks може да преразгледа тези условия за ползване за своя уебсайт по всяко време без предупреждение. С използването на този уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната версия на настоящите Общи условия за ползване.
8. Приложим закон

Всяка претенция, свързана с уебсайта на Re-TV Networks, се урежда от законите на РБ, без да се вземат предвид нейните стълкновителни разпоредби.

 

Всички текстове видео публикувани в YOUTUBE  са собственост на „RE:TV HD“  и са под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“. Всички снимки и видеа са собственост на „RE:TV HD“ , разпространяват се с лиценз, който позволява свободното им ползване или се използват на база лицензионни договори. Съдържанието, включително текстове, снимки и видео не могат да бъдат използвани и копирани без изричното писмено разрешение на „RE:TV HD“ , включително с цел агрегиране на съдържанието и сходни услуги.

Copyright ©2014 RE:TV © Re-TV Networks All Rights Reserved.
Designed by Taewu

 

 

error: Content is protected !! Собственост на РЕ ТВ ХД !!
ip traffic